مقالې او تبصرې


 • مهاجر افغانان د اسلامي امارت له نوي زعیم سره بیعتونه اعلانوي

  مهاجر افغانان د اسلامي امارت له نوي زعیم سره بیعتونه اعلانوي

  په پکتيکاکې نفوذي مجاهدینو په یوه پوسته کې ۱۲ مزدور عسکر ووژل ، پخپله ترمجاهدینو راورسيدل

  په پکتيکاکې نفوذي مجاهدینو په یوه پوسته کې ۱۲ مزدور عسکر ووژل ، پخپله ترمجاهدینو راورسيدل

  د تخار ولا یت والي مولوي امین الله طیب د تعزیت  اوبیعت ا علان (غږیز)

  د تخار ولا یت والي مولوي امین الله طیب د تعزیت  اوبیعت ا علان (غږیز)

  د مولوي عبدالهادي پشه ای وال   دتسلیت اوبیعت ا علان (غږیز)

  د مولوي عبدالهادي پشه ای وال   دتسلیت اوبیعت ا علان (غږیز)

  د خوست   ولایت مرستیال والي مولوي احمد علي جان احمددتسلیت اوبیعت پیغام (غږیز)

  د خوست   ولایت مرستیال والي مولوي احمد علي جان احمددتسلیت اوبیعت پیغام (غږیز)

  د زابل  ولایت  دجهادي مسؤل مطیع مولوي صاحب دتسلیت اوبیعت ا علان (غږیز)

  د زابل  ولایت  دجهادي مسؤل مطیع مولوي صاحب دتسلیت اوبیعت ا علان (غږیز)

  مهاجر افغانان د اسلامي امارت له نوي زعیم سره بیعتونه اعلانويپه پکتيکاکې نفوذي مجاهدینو په یوه پوسته کې ۱۲ مزدور عسکر ووژل ، پخپله ترمجاهدینو راورسيدلد تخار ولا یت والي مولوي امین الله طیب د تعزیت  اوبیعت ا علان (غږیز)د مولوي عبدالهادي پشه ای وال   دتسلیت اوبیعت ا علان (غږیز)د خوست   ولایت مرستیال والي مولوي احمد علي جان احمددتسلیت اوبیعت پیغام (غږیز)د زابل  ولایت  دجهادي مسؤل مطیع مولوي صاحب دتسلیت اوبیعت ا علان (غږیز)

  دهیواد او نړۍ تازه پیښې  داونۍ تبصره

  سوله ملي پروسه ده د پردیو په لاسونو نه راځي؟!!

    تر لمر روښانه ده چې په سوله کې ډېر خیرونه، ګټي او ښیګڼي شتون لري، سوله د فساد، اختلافاتو او جګړو د له منځه وړو مهمه ذریعه ده، سوله د افرادو، ټولنو او ولسونو د ارام او هوسا ژوند لپاره د چاپیریال په ر