اعلامیه

دجدي دشپږمې په اړه، دافغانستان داسلامي امارت اعلامیه


د ملګرو ملتو لخوا د ملکي تلفاتو د راپور په اړه د اسلامي امارت غبرګون


دکنړ په دانګام کې د وضعيت، او د دښمن د تبلیغاتو په اړه د اسلامي امارت د ویاند څرګندونې


د پاکستان دپیښور ښار په یوه ښوونځي کې د رامنځ ته شوې پيښې په اړه د اسلامي امارت دویاندڅرګندونې