بیلابیلي لیکني

د مُرَیسیِع یا بَنی المُصطَلَق غَزوه


د اختلاف شرعي ضوابط او آداب


د دُنيوي ژوندانه مثال


په اسلام کي د علم ارزښت (  ۲) برخه


له دُنيوي عذاب څخه د خوندي کېدو اسباب (۵) او آخري برخه


له دُنيوي عذاب څخه د خوندي کېدو اسباب (۳) برخه


په اسلام کي د علم ارزښت (  ۱ ) برخه


فکري یرغل (۲)


د اولاد روزني  (۳۹) مهم ټکي:


د مدرسو طالبانو ته د امتحان اړوند څو مشورې او توصيې


د ګټورې مطالعې تږي دي دا له یاده نه باسي


په لمانځه کې څرنګه خشوع ترلاسه کولای شو؟


د هارون رشيد په نوم د حضرت  سفيان ثوري «رح» ليک


هغه څوک چې امام شافعي رح سره يې حسد کاوه!


دجهاد فقهي مسائل(۳۱برخه)


د مُرَیسیِع یا بَنی المُصطَلَق غَزوه


له مسلمانانو سره باید څه ډول خواخوږي وشي؟


یوم عاشوراء، د هغې روژې او فضیلت


د بشري حقونو دعوه ګره امریکا خپله هغه پايمالوي او نړیوال امن ګواښي


اسلامي تاریخ زموږ اسلامي هویت