دورځي لیکنه

د قدرت انتقال واقعیت که غولونه ؟!


مفکر د مجاهدینو پرضد له پروپاګنډه څه تر لاسه کوي ؟!


په کندوز کې ملي اردو جنګیږي ، که امريکایي اردو …؟!


وروستیو سوبو د اسلامي امارت برحقه داعیه نوره هم روښانه کړه


دمتفکر ! خړې خو سپیني سترګي !!


په کندوز کې ماتي خوړلي ګوډاګیان او د طالبانو چلند … !!؟


کندوز کي د کابل رژیم وروستۍ سلګۍ وهي


د مینا غمیزه … !!؟


فصل لربک وانحر


دعرفې ورځ ، فرصتونه  اوفضیلتونه !!


د کابل ګډ رژیم له یرغلګرو سره پر امنیتي تړون ولي پښیمانه دی … !!؟


داقصی جومات  بې حرمتي اودامت خاموشي !!


په اقصی جومات کي د صهیونیزم وحشت 


رشید دوستم به د کابل رژیم له سقوطه وژغورلای شي … !!؟


یو والی دقوت او بریا راز دی